หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การอบรมเชิงปฎิบัติการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีการ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การอบรมเชิงปฎิบัติการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีการ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:52:28

 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การอบรมเชิงปฎิบัติการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีการ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยมีอาจารย์ นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เพิ่มทักษะในการทำงานจัดเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี

#ssru #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #ประชุมบุคลากร #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #โรงแรมวังสวนสุนันทา #บริการอาหารและเครื่องดื่ม #จัดเลี้ยง #โครงการพัฒนาบุคลากร 

 เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0007256500117

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

นฤมล ชมโฉม : รายงาน/ถ่ายภาพ