หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:17:44

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ทางสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบ ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

     นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู(รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

#เช่าพื้นที่ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  #สวนสุนนัทา #SSRU #สนามสอบ #สอบกพ 

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650010

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th