หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้แทนประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้แทนประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

admin bam
30 มิถุนายน 2565 15:26:50

นางสาววลัยกร โกมลสิงห์  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และ  นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู  รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้แทนประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Cha-Ba 209 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

#พื้นที่ให้เช่า #เช่าพื้นที่ #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

พันธกานต์ รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650228

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th