หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายสำนักทรัพย์สินและรายได้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ฝ่ายสำนักทรัพย์สินและรายได้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

admin bam
21 กรกฏาคม 2565 18:17:37


ฝ่ายสำนักทรัพย์สินและรายได้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่กับสิ่งที่คุณต้องรู้...เพราะนี่คือสวนสุนันทา ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมรับฟังและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับวิถีแห่งสวนสุนันทา" ด้วย ณ ห้องลอยฟ้า ฮอลล์ 2 โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

พันธกานต์ รายงาย/ถ่ายภาพ

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ #SSRU #สวนสุนันทา #ลูกพระนาง #วังสวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650180

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้