หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รุ่น 7 อุดรธานี #พบกันแน่นอน 3 หลักสูตร
รุ่น 7 อุดรธานี #พบกันแน่นอน 3 หลักสูตร

admin bam
15 มิถุนายน 2565 13:42:40

รุ่น 7 อุดรธานี #พบกันแน่นอน 3 หลักสูตร #รุ่น 7 วันที่ 17-19 มิ.ย.65 @อุดรธานี #ส่งใบสมัครสำรองที่นั่งได้เลยค่ะ

    -บัญชี ค่าเสื่อม

    -พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย สถานศึกษา

    -งานบุคคล 

หลักสูตร  ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษา และโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการจัดทำรายงาน สท.๑-๓ (นำ Notebook มาด้วยนะคะ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1deFTNV6FHOlHEt2Ai2W.../view...

หลักสูตร   การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1B.../view...

หลักสูตรเจาะประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1WVn05YpXpMPGLgokJ0e.../view...

#ช่องทางการสมัคร

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr.โครงการอบรม ม.สวนสุนันทา นำเสนอถาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650119

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้