หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมฝ่ายพัสดุของสำนักทรัพย์สินและรายได้
ประชุมฝ่ายพัสดุของสำนักทรัพย์สินและรายได้

admin bam
13 มิถุนายน 2565 15:56:22

วันที 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมฝ่ายพัสดุของสำนักทรัพย์สินและรายได้ โดยมีนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ ณ  ห้องมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#มัลติมีเดีย #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มหาวิทยาลัย #SSRU #ขายชุดนักศึกษา #เครื่องแบบนักศึกษา  

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th