หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > # 2 รุ่นสุดท้าย @อุดรธานี @เชียงใหม่
# 2 รุ่นสุดท้าย @อุดรธานี @เชียงใหม่

admin bam
17 กรกฏาคม 2565 11:42:53

# 2 รุ่นสุดท้าย @อุดรธานี @เชียงใหม่

พบกับ อ.ปิยะ คังกัน งานบุคคลห้ามพลาด

ส่งใบสมัครสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/.../1B.../view...

#ช่องทางการสมัคร

สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336

#โครงการอบรมสวนสุนันทา #อบรม #ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #สถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา #การท่องเที่ยว #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/00062565006501

 Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้