หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมรับประชุมการพิจราณาระบบการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมรับประชุมการพิจราณาระบบการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

admin bam
29 มิถุนายน 2565 10:05:12

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมรับประชุมการพิจราณาระบบการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500212

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th