หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

admin bam
27 มิถุนายน 2565 15:31:36

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500196

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th