หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ 2566
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ 2566

admin bam
27 มิถุนายน 2565 15:31:53

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.  สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ 2566 ณ ห้องมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทาโดยมีนางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร เข้าร่วมการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ด้วย

#สำนักทรัพย์สินและรายได้  #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500194

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th