หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > จัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณปี 2566
จัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณปี 2566

admin bam
20 มิถุนายน 2565 14:00:01

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณปี 2566 ณ ห้องมุจลินทร์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สำนักทรัพย์สินและรายได้  #มหาวิทยาลัย #SSRU #ประชุมผู้บริหาร

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500153

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th