หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565

admin bam
15 มิถุนายน 2565 09:17:25


ประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 

.

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้บริหารและบุคลากรโรงแรมวังสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรงวังสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องมุจริทร์

.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Facebook : สำนักทรัพย์สินและรายได้, โรงแรมวังสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

0-2160-1480, 0-2160-1419, 0-2160-1366

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500106

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

สุพิชญา มณีกลาง : รายงาน

ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา : ถ่ายภาพ