หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565

admin bam
14 มิถุนายน 2565 20:30:59


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2565 โดยมี อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นประธานการประชุม  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0006256500105

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th