หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin bam
2022-05-27 15:41:30


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์ นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6