หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมฟังชี้แจงการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
เข้าร่วมประชุมฟังชี้แจงการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

admin bam
26 พฤษภาคม 2565 21:19:11

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-10.00 น. อาจารย์ ดร. แก่นเพชร 

ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมฟังชี้แจงการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีโดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม ถ่ายภาพ/รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6