หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

admin bam
26 พฤษภาคม 2565 11:01:31

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ // ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล มหาวิทลายลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://personnel.ssru.ac.th/.../view/newsjob2505651001

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน