หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา อีกทั้งบุคลากร ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆให้กับพนักงาน
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา อีกทั้งบุคลากร ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆให้กับพนักงาน

admin bam
24 พฤษภาคม 2565 08:43:03


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา อีกทั้งบุคลากร ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆให้กับพนักงาน 

โดยมี นายสุนทร นิลอรุณ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษาเป็นประธาน รวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

facebook : สำนักทรัพย์สินและรายได้

02-160-1475-6