หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงิน โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงิน โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

admin bam
16 มิถุนายน 2565 10:41:39


วันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรเงิน โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6