หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
สำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

admin bam
17 มิถุนายน 2565 21:32:45


สำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

พันธกานต์  รายงาน

สุพิชญา ถ่ายภาพ

ดนุพนธ์  ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6