หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > การประชุมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะเวลา 5 ปี (2566 - 2570) และประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะเวลา 5 ปี (2566 - 2570) และประจำปีงบประมาณ 2566

admin bam
16 มิถุนายน 2565 10:19:31


เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 การประชุมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะเวลา 5 ปี (2566 - 2570) และประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.  นำโดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รักษาการผู้จัดการโรงแรงวังสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามโทร. 02-160-1475-6

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน