หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ประชุมฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ประชุมฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

admin bam
15 มิถุนายน 2565 14:33:55


เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม นำโดยนางสาววลัยกร โกมลสิงห์รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นประธานการประชุมฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์  รายงาน

เนตรทราย ถ่ายภาพ

Facebook:ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th