หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา

admin bam
15 มิถุนายน 2565 14:32:07


สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา 

*ภาคเรียนที่ 3/2564 และจองถ่ายภาพไม่ทัน สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (ยื่นคำร้องวันสุดท้าย 20 พฤษภาคม 2565)

**ภาคเรียนที่ 1/2565 และจองถ่ายภาพไม่ทันหรือไม่สะดวกมาถ่ายรูปที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. ไฟล์รูปที่ต้องการส่ง (ขนาดไม่ต่ำกว่า 300KB) (.Jpeg .Jpg)

2. หลักฐานการชำระเงิน (ไฟล์ภาพชุดครุย 80 บาท) หรือ (ไฟล์ภาพชุดอื่นๆ  120 บาท) 

3. แจ้งรหัส นศ คณะ/สาขา

4. ระบุปีที่ต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 3/2564 หรือ 1/2565 ให้ชัดเจน