หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบ ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบ ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

admin bam
21 พฤษภาคม 2565 11:06:13

                     


วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ทางสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสนามสอบ ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

     นำโดย อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และนางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู(รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

เนตรทราย รายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th