ผลการค้นหา : ssrudelivery

หารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาจารย์นฤมล ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน และรักษาก ...
2022-09-14 14:11:23