ผลการค้นหา : foodpanda

หารือความร่วมมือในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สำนักทรัพย์สินและรายได้ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาจารย์นฤมล ชมโฉม  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน และรักษาก ...
2022-09-14 14:11:23
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทาได้รับเกียรติจัดอาหารว่าง ในงานพิธีเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทาได้รับเกียรติจัดอาหารว่าง ในงานพิธีเปิดสำนักงานม ...
2022-08-03 10:46:08