ผลการค้นหา : SSRU

จัดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้า (งบประมาณรายได้) และ ตำแหน่งแม่ครัว (งบประมาณรายได้)
วันนี้ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการส่วนห ...
2022-08-11 15:49:00
ประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา
ประชุมฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา .เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารและบุคลากรโร ...
2022-08-10 14:29:07
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบ ...
2022-08-10 15:00:52