ผลการค้นหา : สนามสอบ

สนามสอบ ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ทางสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีความประสงค์ให้มหาวิ ...
2022-05-21 11:41:31