หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
????หลังสงกรานต์พบกันแน่นอนค่ะ????ส่งมอบความรู้ให้ท่านถึง 8 รุ่นเท่านนั้น????สมัครได้แล้ววันนี้????ห ...
21 เมษายน 2566 14:42:07
โครงการอบรมหลักสูตร แผนการจัดทำ ว.PA
โครงการ…อะไรที่เคาะมาจากข้างบน…มันจะเร็วและแรง… #ปฏิเสธไม่ได้โครงการ…ที่ ...
21 เมษายน 2566 16:28:27
เรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าร่วมฝึกอบรมงานสภาท้องถิ่น
เรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรมงาน #สภาท้องถิ่นหลักสูตร บทบาทและการปฏิบั ...
20 มีนาคม 2566 09:32:08
ข่าวย้อนหลัง