หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับอัตราค่าจ้างบุคลากรในสังกัด
สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับอัตราค่าจ้างบุคลากรในสังกัดวันที่ 20 ตุลา ...
20 ตุลาคม 2565 12:19:49
ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 17 ...
19 ตุลาคม 2565 10:28:09
สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ นัดที่ 8/2565
สำนักทรัพย์สินฯ สวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักฯ นัดที่ 8/2565วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 0 ...
12 ตุลาคม 2565 10:24:35
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565
ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินฯ เข้าร่วมประชุม กบม. สวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2565วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 0 ...
10 ตุลาคม 2565 15:06:02
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
26 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย อาจารย์ ...
04 ตุลาคม 2565 10:03:34
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัต ...
04 ตุลาคม 2565 09:38:19
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัต ...
04 ตุลาคม 2565 09:38:09
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต22 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.แ ...
14 กันยายน 2565 15:54:24
ข่าวปัจจุบัน