หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
26 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย อาจารย์ ...
28 กันยายน 2565 06:58:56
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัต ...
28 กันยายน 2565 06:58:34
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning
การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงการศึกษา เรื่องพลิกโฉมโรงเรียนต้นแบบสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัต ...
19 กันยายน 2565 15:50:44
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียฯ ประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบชุดครุยแก่บัณฑิต22 สิงหาคม 2565  อาจารย์ ดร.แ ...
14 กันยายน 2565 15:54:24
สำนักทรัพย์สินฯ ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ – ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตสวนสุนันทา
สำนักทรัพย์สินฯ ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ – ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตสวนสุนันทา17 ...
14 กันยายน 2565 15:33:26
ร่วมหารือและทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะจัดจำหน่ายร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู ...
14 กันยายน 2565 15:27:10
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 4/2565.วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวพร ...
14 กันยายน 2565 15:24:41
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักท ...
14 กันยายน 2565 15:22:33
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบ ...
14 กันยายน 2565 14:57:13
ข่าวย้อนหลัง