หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ ครั้งที่ 1/2565
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการ ...
2021-07-16 11:23:36
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ...
2021-07-16 11:12:49
การประชุมแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC)
การประชุมแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUBIC) วันที่ 29 มิถุนายน 2564 อาจารย ...
2021-07-15 14:10:13
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ผ่านโปรแกรม Zoom
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำหรับสายสนับสนุ ...
2021-07-15 13:38:05
โรงแรมวังสวนสุนันทา ให้การต้อนรับอาจารย์ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เข้าให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานอาหารไทยชาววัง
โรงแรมวังสวนสุนันทา ให้การต้อนรับอาจารย์ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เข้าให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานอาหารไ ...
2021-06-17 12:07:09
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 3/2564
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมสำนักทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 3/2564 วันนี้(27 พฤษภาคม ...
2021-06-17 11:26:13
โรงแรมวังสวนสุนันทา “ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารไทยต้นตำหรับชาววัง”
โรงแรมวังสวนสุนันทา “ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารไท ...
2021-05-18 10:53:31
โรงแรมวังสวนสุนันทา เชิญชวนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี
โรงแรมวังสวนสุนันทา เชิญชวนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธ ...
2021-05-18 10:45:37
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมประชุมหารือการจัดสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ร่วมประชุมหารือการจัดสอบของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรวันที่ 9 เมษา ...
2021-05-17 15:24:01
ข่าวย้อนหลัง