หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเกล้ากระหม่อม คณะผู้ ...
26 มิถุนายน 2566 14:44:19
ข่าวย้อนหลัง