หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน ได้ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดโครงการ ค่าย Behind the Scene MV Camp Vol.4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงาน ได้ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดโครงการ ค่าย Behind the Scene MV Camp Vol.4

admin bam
26 มกราคม 2567 10:55:52