หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้

admin bam
04 ตุลาคม 2565 09:34:05

16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#หางานราชการ #ประกาศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU #สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ #สมัครงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0009256500027

พันธกานต์ ภาพ/รายงาน

Facebook: สำนักทรัพย์สินและรายได้

ติดต่อสอบถาม : 02-160-1476