หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยขอกำหนดแนวทางและขั้นตอนวัดตัวตัดชุด
สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยขอกำหนดแนวทางและขั้นตอนวัดตัวตัดชุด

admin bam
14 กันยายน 2565 14:24:33

     สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยขอกำหนดแนวทางและขั้นตอนวัดตัวตัดชุด ดังนี้

1. กรณีสำหรับบัณฑิตที่ตัดชุดครุยวิทยฐานะจากร้านภายนอกมหาวิทยาลัยให้นำชุดครุยมาตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ดำเนินการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ให้ท่านมาติดต่อเพื่อวัดตัวตัดชุดและดำเนินการจองชุดขอเฝ้า (สำหรับบัณฑิตชาย) รวมถึงเครื่องหมายต่างๆ 

     ทั้งนี้บัณฑิตที่ดำเนินการตัดชุดครุยกับมหาวิทยาลัยจะได้รับชุดในวันซ้อมย่อย(ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย) ณ ร้าน ssru closet ชั้น 1 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 สิงหาคม 2565 วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. (ไม่ปิดทำการในหยุดนักขัตฤกษ์)

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2160-1055 หรือ page fb : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

#ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา #มัลติมิเดีย #ชุดนักศึกษา #จำหน่ายชุดนักศึกษา  #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน

Cr. ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/0008256500018

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้