หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

admin bam
03 สิงหาคม 2565 10:37:58

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบหมายให้อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและควบคุมต้นทุน เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650106

#SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #สำนักทรัพย์และรายได้  

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ