หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาอาหาร Food Plaza มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ศูนย์อาอาหาร Food Plaza มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

admin bam
02 สิงหาคม 2565 21:02:17

ศูนย์อาอาหาร Food Plaza มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 

จัดโปรโมชั่น ต้อนรับนักศึกษาใหม่

เติมเงินบัตรนักศึกษา ทุก 100 บาท รับฟรี!! 10 บาท

ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565

ณ ศูนย์อาอาหาร Food Plaza มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

#เช่าพื้นที่ #ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  #สวนสุนนัทา #SSRU #ต้อนรับนักศึกษาใหม่ #นักศึกษาใหม่65 

พันธกานต์ รายงาน/แต่งภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650050

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th