หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565 (ครั้งที่​ 2)
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565 (ครั้งที่​ 2)

admin bam
02 สิงหาคม 2565 20:54:28ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองอธิการบดีในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยช่วงเช้าเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และช่วงบ่ายเป็นบุคลากรสายวิชาการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

#ssru #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #ประชุมบุคลากร #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000725650041