หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดทำช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบ QR code ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ โดยที่ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
จัดทำช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบ QR code ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ โดยที่ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ

admin bam
16 มิถุนายน 2565 07:43:39

สำนักทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการจัดทำช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบ QR code ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ โดยที่ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพื่อที่สำนักทรัพย์สินและรายได้จะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ssru #ปรับปรุงการให้บริการ #ข้อเสนอแนะ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สวนสุนันทา #วังสวนสุนันทา

พันธกานต์ รายงาน/ถ่ายภาพ

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650122

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้