หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

admin bam
13 มิถุนายน 2565 13:00:04

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#ประชุมผู้บริหาร #สำนักงานทรัพย์สินและรายได้ #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

พันธกานต์ ถ่ายภาพ/รายงาน

เว็บไซต์ https://bam.ssru.ac.th/news/view/000625650094

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th