ผลการค้นหา : วาฟเฟิล

ขอขอบคุณสำนักงานเขตดุสิต ที่ไว้วางใจให้จัดอาหารกลางวัน -Set Box, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในงานอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(วันนี้) วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา และฝ่ายผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรั ...
2022-06-15 10:23:25