Home > News > Activity news > thai
thai

admin bam
25 April 2023 08:58:29


รุ่น 7 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม วันที่ 21-23 เม.ย. เป็น โรงแรม เอเซีย พัทยา จ.ชลบุรี จากเดิม รร.อณา อนันท์ฯ พัทยา จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดหนังสือเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม

https://drive.google.com/.../1xz_mgfUoCKHvTo.../view...

https://drive.google.com/.../1vuskLRRt4ze6orM8VUs.../view...

หลักสูตร

การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาในหนังสือราชการภายในและภายนอกการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

หลักสูตร

การจัดซื้อหรือจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ดาวนะโหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

หลักสูตร เจาะลึก วิเคราะห์ปัญหา การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ การอุดหนุนเงินหน่วยงานอื่น การช่วยเหลือประชาชน กรณีศึกษาตามคำพิพากษา และแนวตอบข้อหารือด้านการเงิน การคลัง

ดาวนะโหลดเอกสาร

https://www.ssrutraininglocal.com/attachments/view/...

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  https://lin.ee/gPxIyR3  มีแอดมินคอยตอบทุกคำถามค่ะ

 ช่องทางการสมัคร 

Facebook : โครงการอบรมม.สวนสุนันทา

 สมัครออนไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40dxe8707e

 E-mail : tte_ssru@hotmail.com

ส่ง fax : 02-160-1080

เบอร์โทร : 083-0775035, 083-0342336