หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เตรียมฝึกสหกิจ
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เตรียมฝึกสหกิจ

admin bam
2021-09-16 14:39:39


15 กันยายน พ.ศ. 2564 นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อเรียนรู้และศึกษากระบวนการผลิตขนมเบเกอรี่ ณ ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา