หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง

admin bam
2021-04-18 14:47:52

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมเตรียมสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมบัญชีกลาง โดยมีนางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการสอบจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ชั้น หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา