หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ
สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ

admin bam
21 พฤษภาคม 2565 11:40:20

"สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ"

วันนี้ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

#สำนักทรัพย์สินและรายได้ #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ประชุม

สามารถติดต่อได้ที่ 021601419

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th