หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2565
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2565

admin bam
15 มิถุนายน 2565 10:11:37อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2565 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook:สำนักทรัพย์สินและรายได้

สามารถติดต่อได้ที่ 021601475-6