หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

admin bam
2021-12-20 15:42:21

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) และ นางสาวเนตรทราย สุพรรณ์หนู (หัวหน้าฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า) อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมด้วย โดยประชุมผ่านระบบ Google Meet


เนตรทราย สุพรรณ์หนู

ถ่ายภาพและรายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th