หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อ.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากร ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อ.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากร ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

admin bam
2021-12-20 15:37:34

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักทรัพย์สินและรายได้ นำโดย อ.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากร ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ. เพ็ญนภา สุวรรณบํารุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประชุมศึกษาดูงาน ด้านการจัดหารายได้ ของสํานักทรัพย์สินและรายได้ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน แนวทางการบริหารงานที่เกี่ยวกับระบบการบริหารด้านการเงิน การคลังและระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง


ภัทรชัย สุขประมาณ

ถ่ายภาพและรายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th