หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ) วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. บุคลากรภายในสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทํากิจกรรมจิตอาสา "รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
) วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. บุคลากรภายในสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทํากิจกรรมจิตอาสา "รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

admin bam
2021-12-20 15:35:41

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. บุคลากรภายในสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทํากิจกรรมจิตอาสา "รู้รัก สามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยใส่เสื้อสีเหลืองในการปฏิบัติกิจกรรมทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน และโดยรอบอาคารหน่วยงาน บริเวณโรงแรมวังสวนสุนันทาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีขั้นตอนดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


ภัทรชัย สุขประมาณ

ถ่ายภาพและรายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th