หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 /2564 โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 /2564 โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม

admin bam
2021-12-20 15:03:06

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 /2564 โดยมีอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) โดยประชุมผ่านระบบ Facebook Live Streaming


ภัทรชัย สุขประมาณ

ถ่ายภาพและรายงาน

www.bam.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th