หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ และนางสาวพัชรี บุญธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 1 ณ
23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ และนางสาวพัชรี บุญธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 1 ณ

admin bam
2021-12-20 14:08:57

23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจีรนันท์ เวือมประโคน หัวหน้าสำนักงานสำนักทรัพย์สินและรายได้ และนางสาวพัชรี บุญธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม